U nedjelju je početak 10. izdanja Zimske brdske lige Japetić u 10 sati kod Šumskog dvora u Ivančićima, ujedno je i završnica Cascadia Trail Trophy-a za ovu godinu u kojem je sudjelovalo više od 1.000 natjecatelja.
Razne teme
Kup natjecanje u brzom hodanju

O KUPU
BRZO HODANJE 2010. je kup natjecanje u brzom hodanju. Pravo nastupa imaju svi atletičari i rekretivci. Cilj kupa je kroz seriju natjecanja prikladnu svim znanjima i uzrastima povećati zanimanje sportske javnosti za tu atletsku disciplinu, te omogućiti da se nastupanjem profiliraju budući kvalitetniji hodačice i hodači. Hoda se po pravilima atletskog brzog hodanja. Kup se sastoji od 5 utrka, dužine 3 do 5 km.

ORGANIZATOR
Organizaciju i provedbu kupa potaknuli su i ostvarit će ravnopravno dvojica atletskih entuzijasta: Želimir Haubrih i Neven Kovačev uz pomoć Nedeljka Vareškića (informiranje o utrkama i kupu putem internetske stranice www.utrke.net) i Mladena Srage (tehnička pomoć).

OBAVEZE ORGANIZATORA POJEDINE UTRKE
Organizator pojedine utrke osigurava stazu propisane dužine i dužine pojedinog kruga, sigurnu od prometa, startera, mjerenje vremena i potreban broj sudaca, po vlastitoj procjeni i mogućnostima. Za prva tri u ženskoj i muškoj konkurenciji organizator treba osigurati medalje. Vrijeme održavanja utrke treba objaviti barem deset dana prije utrke. Rezultate utrke treba dostaviti organizatoru kupa u roku od 24 sata.

Dužina utrke je 3.000 m za utrke na stazi, te od 3 km do 5 km dužine na cestama. Podloga za cestovne utrke mora biti asfaltirana cijelom dužinom staze, te ne smije imati naglašen uzdužni ili poprečni profil. Najveća dužina jednog kruga je 1 km. U utrkama zajedno startaju hodačice i hodači, ali se rezultati posebno objavljuju za hodačice, posebno za hodače. U ovisnosti o propusnoj moći staze može se ograničiti broj natjecatelja na startu, pa posebno organizirati ženske i muške utrke.

Visinu startnine organizator utrke određuje sam, najviše 30 kuna. Preporučen je iznos startnine od 20 kuna. Čitav iznos prikupljene startnine ostaje na raspolaganju organizatoru utrke. Organizator nije dužan osigurati osvježenje za vrijeme utrke, niti svlačionice i ostale prateće objekte, no dužan je osigurati osvježenje (vodu ili sok) nakon utrke.

OBAVEZE ORGANIZATORA KUPA
Organizator kupa osigurava suce za brzo hodanje. Suci za brzo hodanje ne moraju imati položene odgovarajuće ispite, ali moraju imati dovoljno praktično i teoretsko znanje, te osobno iskustvo u utrkama brzog hodanja, bilo kao natjecatelji ili kao suci. Uz suce, organizator osigurava i potreban pribor za suđenje hodanja, kartone i po mogućnosti i tablu s oznakama broja opomena. Organizator kupa također osigurava bodovanje i objavljuje poredak kupa, u roku od 48 sati nakon svake utrke, te dodjeljuje pehare za prva tri u muškoj i ženskoj konkurenciji u konačnom poretku kupa. Vrijeme i mjesto podjele nagrada objavit će se deset dana prije zadnje utrke kupa.

OBAVEZE NATJECATELJA
Hodačice i hodači moraju poznavati osnove pravila IAAF-a o pravilnom hodanju, te se njih i pridržavati, te biti sposobni zdravstveno i kondiciono izdržati utrku. Moraju poštovati odluke sudaca. Moraju odustati od utrke u slučaju diskvalifikacije, te odustati od utrke, bilo prije starta, bilo za vrijeme utrke, ukoliko suci procjene da svojim nastupom mogu ugroziti svoje zdravlje, ili ostale natjecatelje. Također, suci mogu odstraniti iz utrke hodačice ili hodače radi nesportskog ponašanja ili namjernog ometanja ostalih natjecatelja.

BODOVANJE
Svaka utrka kupa boduje se po sljedećem sistemu, posebno za hodačice, posebno za hodače:

A) Boduje se prvih osam hodačica i hodača u poretku utrke.
Prvo mjesto ........ 10 bodova
Drugo mjesto ...... 8 bodova
Treće mjesto ....... 6 bodova
Svako sljedeće osvojeno mjesto po jedan bod manje. Time se za osmo mjesto dobiva jedan bod.

B) Prema tablici sa internetske stranice http://www.eracewalk.com/CalcAgeg.htm određuje se rezultat korigiran s obzirom na starost natjecatelja. Tako korigirani rezultat ponovo se boduje na isti način kao bodovanje A).

Ostvareni broj bodova za jednu utrku čini zbroj bodova A) i B). Maksimalni broj bodova ostvaren na jednoj utrci može biti 20. Sve hodačice i hodači koji nastupe, a nisu završili utrku dobivaju ukupno jedan bod za nastup u utrci.

Ukupni poredak određuje zbroj bodova sa svih pet utrka. U slučaju istog broja bodova u prednosti je hodačica ili hodačl s boljim plasmanom na posljednjoj utrci kupa.

NAGRADE
Sve hodačice i svi hodači koji su nastupili u najmanje četiri utrke kupa dobivaju od organizatora kupa na poklon majicu sa znakom kupa. Svi suci koji su sudili na barem jednoj utrci kupa dobivaju na poklon majicu sa znakom kupa.

U Zagrebu, 26.3.2010.

Razne teme